KVS Zlínského kraje

Výbor KVS

Usnesení z 1. jednání Výboru KVS ZK

10.5.2021

Výbor KVS ZK na svém 1. jednání stanovil složení komisí na období 2021 - 2025. Více v přílohách této zprávy.