KVS Zlínského kraje

TMK

Trenérsko metodická komise a komise mládeže

1.7.2017

Trenérsko-metodická komise     
   Adresa  Mobil Email
 MVDr.Luboš Moravec Zlínské Paseky 5292,760 01 Zlín 777 771 277 moravec@mgp.cz
 PaedDr.R.Macek Luční 4587, 760 05 Zlín 777 734 889 vscfatra@seznam.cz
 Mgr.Zdeněk Melichárek Podlesí 4933,760 05 Zlín 606 777 218 melicharek@fame.utb.cz

 

Komise mládeže       
  Adresa Mobil Email
 MVDr.Luboš Moravec Zlínské Paseky 5292,760 01 Zlín 777 771 277 moravec@mgp.cz
 Mgr. Petr Jakubíček Obeciny 6764, 760 05 Zlín 777 986 778 petr.jakubicek@seznam.cz
 Mgr. Roman Kolařík Okružní 4685, 760 05,Zlín 605 722 255 cominka@centrum.cz
 Jaroslava Moravčíková Fugnerova 738, 767 01 Kroměříž 732 553 348 jmoravcikova@osoud.justice.cz
 Mgr.Pavel Jančář Na Zápovědi 541, 686 01 Uh.Hradiště 739 488 427 zsjarosov@uhedu.cz
 Mgr.Zdeněk Melichárek Podlesí 4933, 760 05 Zlín 606 777 218 melicharek@fame.utb.cz
Petr Plaček Nad Rybníkem 298, 686 05 Uh. Hradiště 773 599 108 pzcool@seznam.cz
Radmila Rýzová     radka.ryzova@seznam.cz
Petr Chromý     chromy12@seznam.cz
dukla-PRO m 09022020 56.jpg